Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Missä vaiheessa minun hengitykseni on ”minun”, milloin se muuttuu osaksi ilmakehää tai kasvin hengitystä? Metsän peitossa voi tuntea olevaisuuden eri kerroksien kietoutuvan toisiinsa. Siellä voi eksyä ja kadottaa itsensä, mutta löytää yhteyden johonkin paljon laajempaan.

 


 ISLA PEURA: PEITOSSA

Peitossa on valokuvista ja äänestä koostuva installaatio, jonka luomisessa ovat olleet mukana mm. puiden rungot, kivet, vesi ja tuuli. Teos on ollut vuonna 2016 esillä eri paikoissa, mm. osana Pohjanmaalla järjestettyä Bothnia Biennaalia.

Galleria Ratamo, Jyväskylä 25.8.-18.9.2016
Bothnia Biennale, Galleria Kg & K3, Vaasa 1.9.-30.9.2016
Malakta Art Factory, Maalahti 30.9.2016

Kuvat ja suunnittelu: Isla Peura
Äänisuunnittelun assistentti: Kalle Rasinkangas

 


 

 

Metsänpeitosta

Kansanperinteemme kertoo hurjia tarinoita metsänpeittoon joutumisesta. Uskottiin, että metsänpeitossa oleva ”katoaa” metsään ja saattaa jopa muuttua ulkopuolisille näkymättömäksi. Nykyihmiselle metsänpeitto voi olla henkiseen alkukotiin palautumisen kokemus, tai eräänlainen flow-tila, jossa havahtuu omaan pienuuteensa. Se voi olla myönteistä katoamista, yhteenkuuluvuutta jonkin itseä laajemman kanssa. Tästä yhteenkuuluvuudesta syntyy kunnioitus ja vuorovaikutus, jotka ovat oman kuvantekemiseni kulmakiviä.

 

Vanha metsästystä ilmaiseva sana on pyytäminen: metsältä pyydetään sitä, mitä tarvitaan. Ajattelenkin mielelläni olevani ennemmin kuvien pyytäjä kuin kuvien ottaja. Kuvien pyytäminen on ymmärryksen pyytämistä, sopivan hetken odottamista, kanssakäymistä, uteliaisuutta ja myötätuntoa.

 

Peitossa kertoo siitä, kuinka olevaisuuden lukemattomat eri muodot ja kerrokset ovat jatkuvasti yhteydessä toisiinsa. Johannes Setälän sanoin ”Mikään ei ole ulkopuolella kaiken”. Olen kuvannut teoksen kuvia eri puolilla Suomea, viettäen päivä- ja viikkokausia metsänpeittoon hakeutuneena. Äänimaisema on luotu valkohäntäpeuran nahasta tehdyllä rummulla. Rumpunahan hierominen tuottaa aaltomaista kohinaa, ja rummun lyöntien sykäykset saavat teoksen kuvat liikkumaan. Eläimen nahan voi nähdä reittinä toisiin todellisuuksiin tai tajunnan tasoihin. Näin on tiedetty lukuisissa pyyntikulttuureissa eri puolilla maailmaa, myös täällä pohjolassa.

 

Minulle kuvan tekemisessä on ennen kaikkea kyse kestävämmän kulttuurin synnyttämisestä ja mahdollistamisesta. Kestävä, tasapainoon perustuva elämäntapa edellyttää luonnonkiertoon osallistumista ja paikallisiin ympäristöoloihin sopeutumista niin aineellisella kuin aineettomallakin tasolla. 

Tällä hetkellä vallalla oleva elämäntapa ei täytä näitä perusedellytyksiä, ja on siksi pitkällä aikajänteellä auttamattoman elinkelvoton. Tarvitsemme eheämpiä tarinoita omasta olemassaolostamme ja paikastamme maailmasta. Haluan omalta osaltani luoda sellaista kuvastoa, joka voi auttaa meitä samaistumaan toiseuteen, laajentamaan käsitystämme itsestä, ja löytämään uudelleen kielen joka ei erottelekaan itseä muusta.

 

Olennaista on purkaa ajattelumallit, joissa ihminen nähdään muusta olevasta erillisenä ja riippumattomana. Pelkkä asian älyllinen tiedostaminen ei kanna kovin kauas, vaan hyvin todennäköisesti tarvitaan myös kokonaisvaltainen, kehollinen ja sielullinen ymmärrys. Tällaista arvokasta ymmärrystä on edelleen löydettävissä syvältä metsästä, kun sitä kuuntelee tarpeeksi herkin aistein.

 

Isla Peura

Peitossa heijastettuna peurannahalle. Malakta Art Factory 2016.Peitossa heijastettuna peurannahalle. Malakta Art Factory 2016.